-ציורים-עמוד 1-

 הקודם  הבא

1 - 2 - 3 - 4 - 5 :עמוד

(בר מצווה(1995
60X80 שמן על בד
 

(הכותל המערבי(1996
60X60 שמן על בד
 

(משפחה(1995
50X70 שמן על בד
 

(ברית מילה(1996
60X80 שמן על בד
א

(נפשות היהודים שנספו(1999
160X110


 

(קידוש(1997
60X80 שמן על בד
 

(חלום יעקב(1996
180X120 שמן על בד
 

(הרבי ובנו(1997
60X80 שמן על בד
 


(עיירת היהודים(1999
50X70 שמן על בד
 


(ברית מילה-גרסה(1997
60X80 שמן על בד
 


(אפיקומן(1998
70X90 שמן על בד
 


(צפת(2002
50X70 שמן על בד
 


(חכמים(1999
60X80 שמן על בד
 


(ורה הקטנה(1996
120X80 שמן על בד
 


(חלום יעקב-גרסה(1996
120X80 שמן על בד
 


(1999)יהודי אירופה
75X100 שמן על בד
 


(1998)תפילת שבת
160X80 שמן על בד
 


(1996)תפילה בפלאזן
50X70 שמן על בד
 


(1999)האמן וביתו
120X87 שמן על בד
 


(1993)עליה מרוסיה
140X87 שמן על בד