-פסלים-עמוד 1-

 הקודם  הבא

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 :עמוד

מודאק
ברונזה, 54 ס"מ
 

תשליך
ברונזה, 89ס"מ
 

חכמים
ברונזה, 59 ס"מ
 

זכרון השואה
ברונזה, 51 ס"מ
 

זכרון השואה
ברונזה, 59 ס"מ
 

חכמים-פסל שני
ברונזה, 46 ס"מ
 

על שלושה דברים-האות שין
ברונזה, 81 ס"מ
 

צדיקים צוהלים
ברונזה, 28 ס"מ


שיחת חסידים
ברונזה, 27 ס"מ
 


השואה
ברונזה, 53 ס"מ
 


על שלושה דברים-האות שין-פרגמנט
ברונזה, 81 ס"מ
 


ריקוד
ברונזה, 31 ס"מ
 


ריקוד עם תנ"ך
ברונזה, 79 ס"מ
 


אדם וחווה
ברונזה, 86 ס"מ
 


אישה על אריה
ברונזה, 52 ס"מ
 


דתי רכוב על חמור
ברונזה, 24 ס"מ
 


חתול תל אביבי
ברונזה, 42 ס"מ
 


רועיס
ברונזה, 86 ס"מ
 


ורה מעל לתל אביב
ברונזה, 89 ס"מ
 


?הנאה אני בעיניך
ברונזה, 78 ס"מ