-ציורים-עמוד 3-

 הקודם הבא

1 - 2 - 3 - 4 - 5 :עמוד

זיקוקי יום העצמאות בתל (אביב(1999
120X80 שמן על בד
 

(טרור בתל אביב ובתי(1996
135X87 שמן על בד
 

(סילביה וזלטה(1998
120X60 שמן על בד
 

(סילביה(2001
60X80 שמן על בד
 

(אריה ירושלמי(2000
120X80 שמן על בד
 

(ערב שבת(1996
60X80 שמן על בד
אוסף פרטי

(המגילה(1999
 

פינוי היהודים מארצם-על ידם (הישראלים השמאלניים(2000: 2


(זלטה רוזדולינה(1999
120X80 שמן על בד
 


(יצחק ורבקה(1997
130X87 שמן על בד
 


(הטרור ומנהיגנו(2003
120X80 שמן על בד
 


(הטורפים והטרף(2001
60X80 שמן על בד
 


(אריה ישראלי(2002
120X80 שמן על בהמחיר: 4,


(קבלת שבת(2003
60X90 שמן על בד
 

(קהילה יהודית(2004
130X100 שמן על בד

(חלום יעקב(2003
70X90 שמן על בד
 

(אריה ישראלי(2002
100X70 שמן על בד
 

 

הרס ימית

שמן על בד 145X90


(נשים מתפללות(1999
60X80 שמן על בד
 


ערוב(1999)
 100X70