-ציורים-עמוד 2-

 הקודם  הבא

1 - 2 - 3 - 4 - 5 :עמוד

(פוגרום(1995
60X90 שמן על בד
 

(תפילה בפראג(1996
60X80 שמן על בד
 

(ברכה(1994)
60X80 שמן על בד
 

(דיוקן(1997)
50X70 שמן על בד
 

(סולם יעקב(1994
50X70 שמן על בד
 

(אמהות האומה(2001
130X85 שמן על בד
 

(פסח בפלאזן(1993)
50X70 שמן על בד
או

(רחוב רמב"ם בת"א(1994
130X87 שמן על בד
 


(יהודים אופים מצה(1999
50X70 שמן על בד
 


(יוונים(2001
60X90 שמן על בד
 

 

נפשות היהודים-אופציה(2005)

175x110

 

 

נפשות היהודים(2000)

160x110

 


(רחוב רמב"ם בת"א(1993)
130X80 שמן על בד
 


(דתי ונכדו(1997
50X70 שמן על בד
 


(תלמידים(2002
60X80 שמן על בד
 


(1996)רבי ובניו
 שמן על בד
 


(2000)טרור
80X120 שמן על בד
 


(1999)שבת בירושלים
60X80 שמן על בד
 


(1993)חתונה
135X97 שמן על בד
 


(1997)'רחוב קינג ג'ורג
60X80 שמן על בד